Van Summeren Treeworks

Boom kappen

Het kappen van een boom(en) is gevaarlijk werk, je hebt te maken met o.a. grote hoogte, zwaar hout, scherpe kettingen en zagen en huizen of andere kostbaarheden in de nabijheid.

Dit is zeer specialistisch werk en er zal per boom bekeken worden wat de beste en veiligste manier is om deze te verwijderen.

Dit kan zijn met een hoogwerker of door erin te klimmen de expertische van een gecertificeerd European tree worker is hier absoluut noodzakelijk.

Wij kunnen er dus voor zorgen dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt..