Van Summeren Treeworks

Boom veiligheidscontrole en inspectie

Als boomeigenaar bent u aansprakelijk voor mogelijke schades ontstaan door uw boom!

Om u te vrijwaren is een boomveiligheidscontrole essentieel, deze moet worden geregistreerd en uitgevoerd worden door een gecertificeerd boomveiligheids controleur.
Uiteraard kunt u ook hiervoor bij ons terecht.

Mocht er bij een boomveiligheidscontrole toch een gebrek of afwijking worden geconstateerd, dan is het uiteraard mogelijk om hier een passende beheersmaatregel te treffen met het oog op het behoud van de boom, tevens is het mogelijk om bij gebreken specifiek nadere boom inspectie's te doen om de boom alsnog veilig te verklaren en te behouden...